PUST OG DEPRESJON

Pust og depresjon

Det har de siste 5 årene vært en 40% økning av psykiske lidelser, som angst og depresjon, hos unge (spesielt jenter) i alderen 16-20 år i Norge. Samtidig har det vært en 100% økning av utskrivelse av antidepressiva for samme aldersgruppe.

Den amerikanske psykologen Dr. Fred Muench fant i sin forskning ut at trening på pusteteknikk med fokus på en lang utpust hadde like god, eller bedre effekt på mild og moderat depresjon som enhver lykkepille (!)

Antidepressiva har mange bivirkninger, pusteteknikk har ingen, eller i hvert fall KUN positive!

Jeg hadde selv en klient, en ung jente, som hadde stått på flere ulike medisiner og som selv trodde «hun var helt gal» (hennes eget utsagn).
Etter at hun hadde lært seg riktig pust sa hun:»Hvorfor i all verden har ingen lært meg dette før?!»

Jeg tror det nå er på tide å ta grep selv og ikke stadig lete etter quick fixes!
Pusten er dessverre fremdeles et undervurdert redskap, men du så virkningsfull den er!!

Ved alvorlig depresjon derimot mener jeg medisinering kan være helt nødvendig!

Deilig utpust fra Anette❤️