Sykefravær koster, ta grep!

En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO anslår at en ukes sykefravær koster en bedrift i gjennomsnitt 13000 kroner. Tapt produksjon, eventuell overtid samt lønn både til vikar og til den sykemeldte er tall som skal inn i regnskapet.

Muskel- og skjelettplager er per i dag den vanligste grunnen til sykefravær og uføretrygd. I juli i år (2018) publiserte Statistisk Sentralbyrå en artikkel hvor de kunne fortelle at hver fjerde kvinne og hver femte mann fikk behandling for slike plager. Fordi så mange i yrkesaktiv alder er rammet, er muskel- og skjelettlidelser den sykdomsgruppen som gir størst produksjonstap i samfunnet, målt i tapte skatteinntekter.

Bedriftsbehandling
Consensio Behandlingssenter tilbyr behandling for bedrifter. Vi har siden 2007 jobbet proaktivt for ansattes helse. Jevnlig behandling er både forebyggende og kurativ. Våre kunder melder om senket sykefravær og økt trivsel på jobb, hvilket sprer ringvirkninger som gleder alle parter.

Vi tilbyr osteopati og massasje
Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. Det er en behandlingsform som har en trygg og skånsom tilnærming, og som benytter et bredt spekter av manuelle teknikker. Dette omfatter alt fra myke tøyningsteknikker til manipulering/”knekking”.

Massasje lindrer smerte, øker sirkulasjon, reduserer muskelspenninger og senker stressnivået.

Behandlingen kan utføres hos bedriften, eller på vår klinikk på Aker Brygge. Kontakt oss så tar vi frem en skreddersydd løsning for deg og dine kolleger!

Sykefravær koster – Processed with VSCO with s3 preset