FORSIKRINGSAVTALER

Vi har avtale med Falk helse (DNB, Protector, Codan og Eika),  IF og vertikal helse, Avonova Insurance og Digicare (Storebrand helseforsikring).

Vi gjør direkteoppgjør med forsikringsselskapet. Dersom du ikke vet om forsikringen dekker behandling hos oss, tar du kontakt med arbeidsgiver, eller direkte med forsikringsselskapet.

 

 

Klikk her for å booke time, eller ta kontakt via e-post eller telefon.

 

 

 

Consensio Behandlingssenter AS
Støperigata 2, 2 etg
0250 Oslo

Tlf: 22 83 85 30

Mail: post@consensio.no