Thomas Reinholt Jensen

Thomas Reinholt Jensen

Fysioterapeut – Biontolog

Thomas Reinholt Jensen har en urokkelig tro på kroppens egne helingsmekanismer og jobber ofte på en annerledes måte enn det folk stort sett er vant til. Alle stressrelaterte følgetilstander, bekkenplager, hodepine og migrene, mage og tarmbesvær, flere typer allergier og intoleranser samt kurativ og profylaktisk behandling av toppidrettsutøvere er typiske arbeidsområder. Han behandler mange barn med svært gode resultater, helt ned i spedbarnsalder. Samarbeidet er nært med alle de andre terapeutene ved klinikken. Dette for å oppnå de mest optimale resultater for sine pasienter.

thomas@consensio.no 

TIMEBESTILLING